Từ khóa tìm kiếm: Nhà Trắng không gây áp lực cho quan chức tình báo Mỹ

Quan chức tình báo Mỹ khẳng định chưa bao giờ bị Nhà Trắng gây áp lực
Quan chức tình báo Mỹ khẳng định chưa bao giờ bị Nhà Trắng gây áp lực

VOV.VN - Hai quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ khẳng định họ chưa bao giờ bị Nhà Trắng gây áp lực khi điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Quan chức tình báo Mỹ khẳng định chưa bao giờ bị Nhà Trắng gây áp lực

Quan chức tình báo Mỹ khẳng định chưa bao giờ bị Nhà Trắng gây áp lực

VOV.VN - Hai quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ khẳng định họ chưa bao giờ bị Nhà Trắng gây áp lực khi điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.