Từ khóa tìm kiếm: nhà văn Phan Quang

Phan Quang - Xin đừng quên nhau
Phan Quang - Xin đừng quên nhau

VOV.VN - Nói đến Phan Quang, nhiều người gọi ông lúc là nhà văn, nhà báo, lúc là chính khách, nhà ngoại giao, nhà văn hóa. Tất cả những đánh giá đó đều đúng cả. Nhưng trước tiên, người ta nói đến một nhà báo, một nhà văn với bút lực lực dồi dào.

Phan Quang - Xin đừng quên nhau

Phan Quang - Xin đừng quên nhau

VOV.VN - Nói đến Phan Quang, nhiều người gọi ông lúc là nhà văn, nhà báo, lúc là chính khách, nhà ngoại giao, nhà văn hóa. Tất cả những đánh giá đó đều đúng cả. Nhưng trước tiên, người ta nói đến một nhà báo, một nhà văn với bút lực lực dồi dào.

Đọc “Thời gian không đổi sắc màu” của Phan Quang, thấy cần phải viết
Đọc “Thời gian không đổi sắc màu” của Phan Quang, thấy cần phải viết

VOV.VN - Nhà báo lão thành Phan Quang vừa cho ra mắt bạn đọc tập phê bình và tiểu luận”Thời gian không đổi sắc màu”(nhà xuất bản Văn học). 

Đọc “Thời gian không đổi sắc màu” của Phan Quang, thấy cần phải viết

Đọc “Thời gian không đổi sắc màu” của Phan Quang, thấy cần phải viết

VOV.VN - Nhà báo lão thành Phan Quang vừa cho ra mắt bạn đọc tập phê bình và tiểu luận”Thời gian không đổi sắc màu”(nhà xuất bản Văn học).