Từ khóa tìm kiếm: Nhà vua Akihito thăm Việt Nam

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Hà Nội đi thăm thành phố Huế
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Hà Nội đi thăm thành phố Huế

VOV.VN - Nhà vua Akihito và Hoàng hậu mong muốn sớm được thưởng thức nhã nhạc Việt Nam.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Hà Nội đi thăm thành phố Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản rời Hà Nội đi thăm thành phố Huế

VOV.VN - Nhà vua Akihito và Hoàng hậu mong muốn sớm được thưởng thức nhã nhạc Việt Nam.