Từ khóa tìm kiếm: nhân dân miền Trung

Thủ tướng yêu cầu phải hỗ trợ nhân dân miền Trung ruột thịt với trách nhiệm cao nhất 
Thủ tướng yêu cầu phải hỗ trợ nhân dân miền Trung ruột thịt với trách nhiệm cao nhất 

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phải nhanh chóng huy động mọi lực lượng để khắc phục nhanh nhất mọi thiệt hại.

Thủ tướng yêu cầu phải hỗ trợ nhân dân miền Trung ruột thịt với trách nhiệm cao nhất 

Thủ tướng yêu cầu phải hỗ trợ nhân dân miền Trung ruột thịt với trách nhiệm cao nhất 

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phải nhanh chóng huy động mọi lực lượng để khắc phục nhanh nhất mọi thiệt hại.