Từ khóa tìm kiếm: nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện

Tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện
Tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu: Việc tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện nhằm giảm tải cũng như chi phí đi lại cho người dân.

Tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện

Tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu: Việc tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua bưu điện nhằm giảm tải cũng như chi phí đi lại cho người dân.