Từ khóa tìm kiếm: nhân quyền ở việt nam

Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025
Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Tại Phiên thảo luận cấp cao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Tại Phiên thảo luận cấp cao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Việt Nam đã và đang tham gia tích cực và có những sáng kiến được ghi nhận tại các cơ chế liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Việt Nam đã và đang tham gia tích cực và có những sáng kiến được ghi nhận tại các cơ chế liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam đóng góp, làm giàu giá trị của nhân loại về quyền con người
Việt Nam đóng góp, làm giàu giá trị của nhân loại về quyền con người

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với các quốc gia trên thế giới đóng góp và làm giàu những giá trị của nhân loại về quyền con người.

Việt Nam đóng góp, làm giàu giá trị của nhân loại về quyền con người

Việt Nam đóng góp, làm giàu giá trị của nhân loại về quyền con người

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với các quốc gia trên thế giới đóng góp và làm giàu những giá trị của nhân loại về quyền con người.

Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền thường niên của Hoa Kỳ
Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền thường niên của Hoa Kỳ

VOV.VN - Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam nhưng vẫn có một số nhận định thiếu khách quan.

Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền thường niên của Hoa Kỳ

Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền thường niên của Hoa Kỳ

VOV.VN - Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam nhưng vẫn có một số nhận định thiếu khách quan.

Các ưu tiên của Việt Nam để đảm bảo tốt hơn quyền con người
Các ưu tiên của Việt Nam để đảm bảo tốt hơn quyền con người

VOV.VN - Việt Nam sẽ ưu tiên thực hiện một số nội dung để đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền con người trên cơ sở những gì đã đạt được trong thời gian qua.

Các ưu tiên của Việt Nam để đảm bảo tốt hơn quyền con người

Các ưu tiên của Việt Nam để đảm bảo tốt hơn quyền con người

VOV.VN - Việt Nam sẽ ưu tiên thực hiện một số nội dung để đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền con người trên cơ sở những gì đã đạt được trong thời gian qua.

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam
3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã có đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác; tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và cân bằng trong công việc của Hội đồng nhân quyền.

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã có đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác; tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và cân bằng trong công việc của Hội đồng nhân quyền.