Từ khóa tìm kiếm: Nhân sự Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử
Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

VOV.VN - Một kỳ Đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau "quy trình 5 bước", “2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống Covid-19.

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

VOV.VN - Một kỳ Đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau "quy trình 5 bước", “2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống Covid-19.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Tối nay (30/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Tối nay (30/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”
“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” để trình Đại hội XIII của Đảng.

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” để trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu dự Đại hội XIII: Vững tâm hơn khi có cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám”
Đại biểu dự Đại hội XIII: Vững tâm hơn khi có cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám”

VOV.VN - Việc xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được nêu trong văn kiện trình Đại hội. Các đại biểu đánh giá cao điều này và tin tưởng cơ chế sẽ sớm được ban hành.

Đại biểu dự Đại hội XIII: Vững tâm hơn khi có cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám”

Đại biểu dự Đại hội XIII: Vững tâm hơn khi có cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám”

VOV.VN - Việc xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được nêu trong văn kiện trình Đại hội. Các đại biểu đánh giá cao điều này và tin tưởng cơ chế sẽ sớm được ban hành.

Nhân sự chuẩn bị kỹ thì sẽ chọn được đội ngũ cán bộ ngang tầm
Nhân sự chuẩn bị kỹ thì sẽ chọn được đội ngũ cán bộ ngang tầm

VOV.VN - Đánh giá cao sự chuẩn bị công tác nhân sự chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, đại biểu dự Đại hội XIII tin tưởng chắc chắn sẽ lựa chọn được những người tiêu biểu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

Nhân sự chuẩn bị kỹ thì sẽ chọn được đội ngũ cán bộ ngang tầm

Nhân sự chuẩn bị kỹ thì sẽ chọn được đội ngũ cán bộ ngang tầm

VOV.VN - Đánh giá cao sự chuẩn bị công tác nhân sự chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, đại biểu dự Đại hội XIII tin tưởng chắc chắn sẽ lựa chọn được những người tiêu biểu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 ủy viên
Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 ủy viên

VOV.VN - Đại hội XIII đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 ủy viên

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 ủy viên

VOV.VN - Đại hội XIII đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Nào người dậy sớm thức khuya!
Nào người dậy sớm thức khuya!

VOV.VN - Mong gì hơn, 200 con người ấy học cái đức của bậc trị quốc xưa, thấm cái tư tưởng, cốt cách của vị lãnh tụ Đảng ngày nay, biết “trằn trọc băn khoăn”, biết “thức khuya dậy sớm”.

Nào người dậy sớm thức khuya!

Nào người dậy sớm thức khuya!

VOV.VN - Mong gì hơn, 200 con người ấy học cái đức của bậc trị quốc xưa, thấm cái tư tưởng, cốt cách của vị lãnh tụ Đảng ngày nay, biết “trằn trọc băn khoăn”, biết “thức khuya dậy sớm”.

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII
Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

TPHCM đề xuất 7 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tri thức
TPHCM đề xuất 7 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tri thức

VOV.VN - Việt Nam cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tri thức giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, trong đó đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ quan điểm phát triển kinh tế tri thức.

TPHCM đề xuất 7 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tri thức

TPHCM đề xuất 7 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tri thức

VOV.VN - Việt Nam cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tri thức giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, trong đó đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ quan điểm phát triển kinh tế tri thức.

Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng
Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 27/1.

Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng

Những trường hợp “đặc biệt” được BCH Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ lưỡng

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 27/1.