Từ khóa tìm kiếm: nhân viên 26 triệu

Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu
Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang không thực hiện đúng quy định.

Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu

Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang không thực hiện đúng quy định.