Từ khóa tìm kiếm: Nhật hoàng Akihito

Nhật Bản thông qua kế hoạch về Lễ đăng quang cho Hoàng thái tử
Nhật Bản thông qua kế hoạch về Lễ đăng quang cho Hoàng thái tử

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch cơ bản tổ chức nghi lễ đăng quang Hoàng đế cho Hoàng thái tử Naruhito.

Nhật Bản thông qua kế hoạch về Lễ đăng quang cho Hoàng thái tử

Nhật Bản thông qua kế hoạch về Lễ đăng quang cho Hoàng thái tử

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch cơ bản tổ chức nghi lễ đăng quang Hoàng đế cho Hoàng thái tử Naruhito.