Từ khóa tìm kiếm: nhảy xuống sông

Lao xuống sông cứu vợ, hai vợ chồng chết đuối thương tâm
Lao xuống sông cứu vợ, hai vợ chồng chết đuối thương tâm

Thấy vợ rơi xuống sông, anh Lâm liền nhảy xuống ôm chầm lấy vợ giữa dòng. Nước chảy xiết đã khiến cả hai bị nhấn chìm dưới lòng sông.

Lao xuống sông cứu vợ, hai vợ chồng chết đuối thương tâm

Lao xuống sông cứu vợ, hai vợ chồng chết đuối thương tâm

Thấy vợ rơi xuống sông, anh Lâm liền nhảy xuống ôm chầm lấy vợ giữa dòng. Nước chảy xiết đã khiến cả hai bị nhấn chìm dưới lòng sông.