Từ khóa tìm kiếm: nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bà Giàng Páo Mỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Bà Giàng Páo Mỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Chiều 11/12, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và miễn nhiệm một số chức danh HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Giàng Páo Mỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Bà Giàng Páo Mỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Chiều 11/12, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và miễn nhiệm một số chức danh HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực
Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.