Từ khóa tìm kiếm: nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ TPHCM đã bầu Ban Chấp hành gồm 61 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ TPHCM đã bầu Ban Chấp hành gồm 61 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

VOV.VN - VOV.VN - Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 315 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

VOV.VN - VOV.VN - Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 315 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.