Từ khóa tìm kiếm: Nhớ người hay nhớ

Denis Đặng, Châu Đăng Khoa, Khói, Fung La bước tiếp sau "Chân ái"
Denis Đặng, Châu Đăng Khoa, Khói, Fung La bước tiếp sau "Chân ái"

VOV.VN - 4 nhân tố chính làm nên thành công của MV Chân Ái bất ngờ thông báo trở lại cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc mới "Nhớ người hay nhớ" vào ngày 25/1 tới đây.

Denis Đặng, Châu Đăng Khoa, Khói, Fung La bước tiếp sau "Chân ái"

Denis Đặng, Châu Đăng Khoa, Khói, Fung La bước tiếp sau "Chân ái"

VOV.VN - 4 nhân tố chính làm nên thành công của MV Chân Ái bất ngờ thông báo trở lại cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc mới "Nhớ người hay nhớ" vào ngày 25/1 tới đây.