Từ khóa tìm kiếm: nhu cầu bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh
Doanh nghiệp bất động sản chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển bất động sản đang hoạch định chiến lược kinh doanh thời kỳ sau đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp bất động sản chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh

Doanh nghiệp bất động sản chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển bất động sản đang hoạch định chiến lược kinh doanh thời kỳ sau đại dịch Covid-19.

Đất nền giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ cho người mua
Đất nền giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ cho người mua

VOV.VN - Người dân nên mua loại đất nền đã được cấp phép của cơ quan quản lý, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, và đủ hồ sơ thủ tục pháp lý.

Đất nền giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ cho người mua

Đất nền giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ cho người mua

VOV.VN - Người dân nên mua loại đất nền đã được cấp phép của cơ quan quản lý, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, và đủ hồ sơ thủ tục pháp lý.