Từ khóa tìm kiếm: nhức nhối xã hội

Trung Quốc ngăn chặn hủ tục nông thôn, cải thiện đạo đức công dân
Trung Quốc ngăn chặn hủ tục nông thôn, cải thiện đạo đức công dân

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các văn bản liên quan đến xây dựng đạo đức công dân và nếp sống văn minh nông thôn.

Trung Quốc ngăn chặn hủ tục nông thôn, cải thiện đạo đức công dân

Trung Quốc ngăn chặn hủ tục nông thôn, cải thiện đạo đức công dân

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các văn bản liên quan đến xây dựng đạo đức công dân và nếp sống văn minh nông thôn.

Vấn nạn phân bón giả: 800 cơ sở sản xuất kinh doanh là quá nhiều
Vấn nạn phân bón giả: 800 cơ sở sản xuất kinh doanh là quá nhiều

VOV.VN - 800 cơ sở được cấp phép sản xuất kinh doanh phân bón hiện nay là quá lớn, cần xem xét giảm xuống 300 doanh nghiệp sẽ dễ quản lý hơn.

Vấn nạn phân bón giả: 800 cơ sở sản xuất kinh doanh là quá nhiều

Vấn nạn phân bón giả: 800 cơ sở sản xuất kinh doanh là quá nhiều

VOV.VN - 800 cơ sở được cấp phép sản xuất kinh doanh phân bón hiện nay là quá lớn, cần xem xét giảm xuống 300 doanh nghiệp sẽ dễ quản lý hơn.