Từ khóa tìm kiếm: những người lính biên phòng

 Ảnh: Hành trình tuần mốc trên lưng trời
Ảnh: Hành trình tuần mốc trên lưng trời

VOV.VN -Nằm ở địa đầu Tổ quốc, các cột mốc thiêng khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia luôn ở trong tim những người lính biên phòng.

 Ảnh: Hành trình tuần mốc trên lưng trời

Ảnh: Hành trình tuần mốc trên lưng trời

VOV.VN -Nằm ở địa đầu Tổ quốc, các cột mốc thiêng khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia luôn ở trong tim những người lính biên phòng.