Từ khóa tìm kiếm: nợ lương giáo viên

Nợ lương giáo viên do lãnh đạo địa phương "xé rào" tuyển dụng?
Nợ lương giáo viên do lãnh đạo địa phương "xé rào" tuyển dụng?

VOV.VN - UBND thị xã Gia Nghĩa đã “xé rào” tuyển dụng khiến lượng giáo viên hợp đồng bị dư ra gần 100 người.

Nợ lương giáo viên do lãnh đạo địa phương "xé rào" tuyển dụng?

Nợ lương giáo viên do lãnh đạo địa phương "xé rào" tuyển dụng?

VOV.VN - UBND thị xã Gia Nghĩa đã “xé rào” tuyển dụng khiến lượng giáo viên hợp đồng bị dư ra gần 100 người.

Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng
Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) gửi tờ trình lên UBND tỉnh và Sở Tài chính để xin tạm ứng chi phí trả nợ liên quan đến ngành giáo dục trên 17,2 tỉ đồng.

Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) gửi tờ trình lên UBND tỉnh và Sở Tài chính để xin tạm ứng chi phí trả nợ liên quan đến ngành giáo dục trên 17,2 tỉ đồng.