Từ khóa tìm kiếm: nợ xây dựng cơ bản

Kiểm toán Nhà nước: Cần minh bạch các dự án BOT giao thông, nợ XDCB

VOV.VN - Chính phủ cần đưa ra cơ chế kiểm soát lượng phương tiện, kiểm soát doanh thu thực tế của dự án BOT để đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Nghệ An: 31 dự án giao thông nợ đọng xây dựng hơn 505 tỷ đồng

VOV.VN - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, nợ xây dựng cơ bản hiện tại có 2 dạng, đó là nợ nhà thầu và nợ một số hạng mục của công trình.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

VOV.VN -Để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014 sẽ bị xử lý theo luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.