Từ khóa tìm kiếm: Nội các Pháp

Những thách thức không nhỏ đối với nội các mới của Pháp
Những thách thức không nhỏ đối với nội các mới của Pháp

VOV.VN - Vì sao Pháp cải tổ nội các vào thời điểm hiện tại và người dân Pháp có thể kỳ vọng gì vào nội các mới?

Những thách thức không nhỏ đối với nội các mới của Pháp

Những thách thức không nhỏ đối với nội các mới của Pháp

VOV.VN - Vì sao Pháp cải tổ nội các vào thời điểm hiện tại và người dân Pháp có thể kỳ vọng gì vào nội các mới?

Liên tiếp 3 thành viên chính phủ Pháp đệ đơn xin từ chức
Liên tiếp 3 thành viên chính phủ Pháp đệ đơn xin từ chức

VOV.VN - Lý do mà cả 3 quan chức cấp cao này đưa ra đều là nhằm tập trung cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Liên tiếp 3 thành viên chính phủ Pháp đệ đơn xin từ chức

Liên tiếp 3 thành viên chính phủ Pháp đệ đơn xin từ chức

VOV.VN - Lý do mà cả 3 quan chức cấp cao này đưa ra đều là nhằm tập trung cho các cuộc bầu cử sắp tới.