Từ khóa tìm kiếm: Nỗi Trắng Sông

Cá nổi trắng hàng đàn đầu nguồn sông Hồng do bị thả “ruốc”
Cá nổi trắng hàng đàn đầu nguồn sông Hồng do bị thả “ruốc”

VOV.VN - Cùng thời điểm ghi nhận cá nổi, suốt dải sông Hồng đầu thành phố Lào Cai nổi nhiều váng bọt, nước có mùi tanh khác thường.

Cá nổi trắng hàng đàn đầu nguồn sông Hồng do bị thả “ruốc”

Cá nổi trắng hàng đàn đầu nguồn sông Hồng do bị thả “ruốc”

VOV.VN - Cùng thời điểm ghi nhận cá nổi, suốt dải sông Hồng đầu thành phố Lào Cai nổi nhiều váng bọt, nước có mùi tanh khác thường.

Kiểm tra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng sông Bàu Giang ​
Kiểm tra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng sông Bàu Giang ​

Trên sông Bàu Giang đoạn chảy qua địa bàn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) với chiều dài khoảng 10 km đang xảy ra tình trạng cá chết nổi trắng hàng loạt.

Kiểm tra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng sông Bàu Giang ​

Kiểm tra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng sông Bàu Giang ​

Trên sông Bàu Giang đoạn chảy qua địa bàn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) với chiều dài khoảng 10 km đang xảy ra tình trạng cá chết nổi trắng hàng loạt.

 Quảng Nam: Cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch
Quảng Nam: Cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch

VOV.VN - Tam Kỳ đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu nước ở những đoạn sông có cá chết để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

 Quảng Nam: Cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch

Quảng Nam: Cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch

VOV.VN - Tam Kỳ đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu nước ở những đoạn sông có cá chết để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.