Từ khóa tìm kiếm: nộp phạt vi phạm giao thông

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh: Hướng đi phù hợp?
Nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh: Hướng đi phù hợp?

VOV.VN - Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa triển khai thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh trên thẻ căn cước công dân QR. Một hướng đi liệu có phù hợp và có tính khả thi?

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh: Hướng đi phù hợp?

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh: Hướng đi phù hợp?

VOV.VN - Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa triển khai thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh trên thẻ căn cước công dân QR. Một hướng đi liệu có phù hợp và có tính khả thi?

Giấy phép lái xe có thể bị tước trên hệ thống điện tử nếu lái xe vi phạm
Giấy phép lái xe có thể bị tước trên hệ thống điện tử nếu lái xe vi phạm

VOV.VN - Trong thời gian tới, với hệ thống dữ liệu đang được xây dựng sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ từ đó tạo ra nhiều thuận tiện cho người dân và các cơ quan quản lý.

Giấy phép lái xe có thể bị tước trên hệ thống điện tử nếu lái xe vi phạm

Giấy phép lái xe có thể bị tước trên hệ thống điện tử nếu lái xe vi phạm

VOV.VN - Trong thời gian tới, với hệ thống dữ liệu đang được xây dựng sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ từ đó tạo ra nhiều thuận tiện cho người dân và các cơ quan quản lý.