Từ khóa tìm kiếm: Novaland ký kết hợp tác

Novaland ký kết hợp tác với NCB tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân
Novaland ký kết hợp tác với NCB tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân

VOV.VN - Sự hợp tác giữa Novaland và NCB sẽ mang lại dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế của hai bên.

Novaland ký kết hợp tác với NCB tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân

Novaland ký kết hợp tác với NCB tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân

VOV.VN - Sự hợp tác giữa Novaland và NCB sẽ mang lại dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế của hai bên.

Novaland hợp tác chiến lược cùng nhà vận hành khách sạn quốc tế
Novaland hợp tác chiến lược cùng nhà vận hành khách sạn quốc tế

VOV.VN - Ngày 6/12/2018, Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác cùng Tập đoàn toàn cầu Minor Hotels trong việc quản lý vận hành 7 khu khách sạn- nghỉ dưỡng.

Novaland hợp tác chiến lược cùng nhà vận hành khách sạn quốc tế

Novaland hợp tác chiến lược cùng nhà vận hành khách sạn quốc tế

VOV.VN - Ngày 6/12/2018, Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác cùng Tập đoàn toàn cầu Minor Hotels trong việc quản lý vận hành 7 khu khách sạn- nghỉ dưỡng.