Từ khóa tìm kiếm: nữ cán bộ Quận ủy

Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người
Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người

VOV.VN - Từ ngày 22-24, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người). Đến 5/8, bệnh nhân có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người

Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người

VOV.VN - Từ ngày 22-24, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người). Đến 5/8, bệnh nhân có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.