Từ khóa tìm kiếm: nước sông Đà

Hà Nội thi công tuyến ống nước sông Đà số 2
Hà Nội thi công tuyến ống nước sông Đà số 2

VOV.VN - Hạng mục tuyến ống số 2 hoàn thành sẽ tăng sản lượng nước thêm 80 nghìn m3/ngày, đảm bảo cấp nước khi tuyến số 1 gặp sự cố

Hà Nội thi công tuyến ống nước sông Đà số 2

Hà Nội thi công tuyến ống nước sông Đà số 2

VOV.VN - Hạng mục tuyến ống số 2 hoàn thành sẽ tăng sản lượng nước thêm 80 nghìn m3/ngày, đảm bảo cấp nước khi tuyến số 1 gặp sự cố

Hà Nội khẩn cấp thêm đường ống nước sạch sông Đà
Hà Nội khẩn cấp thêm đường ống nước sạch sông Đà

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa cho biết xây khẩn cấp thêm đường ống dẫn nước sông Đà, dài hơn 20 km.

Hà Nội khẩn cấp thêm đường ống nước sạch sông Đà

Hà Nội khẩn cấp thêm đường ống nước sạch sông Đà

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa cho biết xây khẩn cấp thêm đường ống dẫn nước sông Đà, dài hơn 20 km.