Từ khóa tìm kiếm: nuôi gà đồi

Nuôi gà đồi cho lợi nhuận cao
Nuôi gà đồi cho lợi nhuận cao

Với 1.000 con gà nuôi thả đồi, nếu thuận lợi và không bị dịch bệnh mức lợi nhuận có thể đạt khoảng 60 triệu đồng sau 4 tháng nuôi.

Nuôi gà đồi cho lợi nhuận cao

Nuôi gà đồi cho lợi nhuận cao

Với 1.000 con gà nuôi thả đồi, nếu thuận lợi và không bị dịch bệnh mức lợi nhuận có thể đạt khoảng 60 triệu đồng sau 4 tháng nuôi.