Từ khóa tìm kiếm: nuôi tôm công nghệ cao

Nuôi tôm công nghệ cao lợi nhuận tăng gấp 4 lần
Nuôi tôm công nghệ cao lợi nhuận tăng gấp 4 lần

Nhiều hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Bến Tre đã chuyển đổi từ hình thức nuôi truyền thống sang nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn.

Nuôi tôm công nghệ cao lợi nhuận tăng gấp 4 lần

Nuôi tôm công nghệ cao lợi nhuận tăng gấp 4 lần

Nhiều hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Bến Tre đã chuyển đổi từ hình thức nuôi truyền thống sang nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn.

Bến tre tạo điều kiện cho người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao
Bến tre tạo điều kiện cho người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao

VOV.VN - Để phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, năm 2021, tỉnh Bến Tre phấn đấu thả nuôi ít nhất 500 ha tôm công nghệ cao và đến năm 2025 phát triển 4.000 ha  nuôi tôm công nghệ cao. 

Bến tre tạo điều kiện cho người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao

Bến tre tạo điều kiện cho người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao

VOV.VN - Để phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, năm 2021, tỉnh Bến Tre phấn đấu thả nuôi ít nhất 500 ha tôm công nghệ cao và đến năm 2025 phát triển 4.000 ha  nuôi tôm công nghệ cao. 

Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao hiệu quả tăng gấp 2 lần
Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao hiệu quả tăng gấp 2 lần

VOV.VN - Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao năng suất cao gấp 2 – 3 lần so với nuôi tôm thâm canh trên ao đất và có thể nuôi được 4 vụ/năm. 

Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao hiệu quả tăng gấp 2 lần

Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao hiệu quả tăng gấp 2 lần

VOV.VN - Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao năng suất cao gấp 2 – 3 lần so với nuôi tôm thâm canh trên ao đất và có thể nuôi được 4 vụ/năm. 

Thủ tướng: Bạc Liêu phấn đấu đưa xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 10 tỷ USD
Thủ tướng: Bạc Liêu phấn đấu đưa xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 10 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bạc Liêu phấn đấu để đưa xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 10 tỷ USD.

Thủ tướng: Bạc Liêu phấn đấu đưa xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 10 tỷ USD

Thủ tướng: Bạc Liêu phấn đấu đưa xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 10 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bạc Liêu phấn đấu để đưa xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 10 tỷ USD.

Làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm
Làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm

VOV.VN - Nhờ áp dụng công nghệ cao, tỷ lệ nuôi tôm thành công hơn 90% và hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước.

Làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm

Làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm

VOV.VN - Nhờ áp dụng công nghệ cao, tỷ lệ nuôi tôm thành công hơn 90% và hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước.

Nuôi tôm công nghệ cao lãi kép thu bạc tỷ
Nuôi tôm công nghệ cao lãi kép thu bạc tỷ

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho tỷ lệ thành công trên 90%, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần nuôi tôm ao đất.

Nuôi tôm công nghệ cao lãi kép thu bạc tỷ

Nuôi tôm công nghệ cao lãi kép thu bạc tỷ

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho tỷ lệ thành công trên 90%, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần nuôi tôm ao đất.