Từ khóa tìm kiếm: nuôi tự nhiên

Nỗi lo bùng phát nuôi tôm thẻ chân trắng tự nhiên
Nỗi lo bùng phát nuôi tôm thẻ chân trắng tự nhiên

VOV.VN - Tôm thẻ chân trắng chỉ được nuôi với hình thức thâm canh và bán thâm canh, không được phép nuôi tự nhiên.

Nỗi lo bùng phát nuôi tôm thẻ chân trắng tự nhiên

Nỗi lo bùng phát nuôi tôm thẻ chân trắng tự nhiên

VOV.VN - Tôm thẻ chân trắng chỉ được nuôi với hình thức thâm canh và bán thâm canh, không được phép nuôi tự nhiên.