Từ khóa tìm kiếm: Ông Kim Jong Un trả lời báo chí

Ông Kim Jong Un: Nếu không muốn phi hạt nhân hóa, tôi đã không ở đây
Ông Kim Jong Un: Nếu không muốn phi hạt nhân hóa, tôi đã không ở đây

VOV.VN - Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định: “Nếu không muốn phi hạt nhân hóa, tôi đã không ở đây” và ông Trump gọi đó là câu trả lời “hay nhất ông từng nghe”.

Ông Kim Jong Un: Nếu không muốn phi hạt nhân hóa, tôi đã không ở đây

Ông Kim Jong Un: Nếu không muốn phi hạt nhân hóa, tôi đã không ở đây

VOV.VN - Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định: “Nếu không muốn phi hạt nhân hóa, tôi đã không ở đây” và ông Trump gọi đó là câu trả lời “hay nhất ông từng nghe”.