Từ khóa tìm kiếm: ông Nguyễn Hồng Điệp

Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sao phải đợi Chính phủ can thiệp?
Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sao phải đợi Chính phủ can thiệp?

VOV.VN - Nên để cho những người thực tâm, có trình độ chuyên môn, có quan điểm quần chúng giải quyết chứ đừng để Thủ tướng phải thành lập tổ công tác. 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sao phải đợi Chính phủ can thiệp?

Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sao phải đợi Chính phủ can thiệp?

VOV.VN - Nên để cho những người thực tâm, có trình độ chuyên môn, có quan điểm quần chúng giải quyết chứ đừng để Thủ tướng phải thành lập tổ công tác.