Từ khóa tìm kiếm: Ông Thào Xuân Sùng

Số lượng ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần VII giảm
Số lượng ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần VII giảm

VOV.VN - So với Đại hội VI, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII giảm 6 người (Đại hội VI có 125 ủy viên).

Số lượng ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần VII giảm

Số lượng ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần VII giảm

VOV.VN - So với Đại hội VI, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII giảm 6 người (Đại hội VI có 125 ủy viên).

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN - Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với 100% phiếu bầu.

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN - Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với 100% phiếu bầu.

Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN - Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN - Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.