Từ khóa tìm kiếm: ôtô mang thương hiệu Việt cùng hội tụ cuối tuần qua tại Sài Gòn

Chiêm ngưỡng dàn xế cổ 'hàng độc' tại Sài Gòn
Chiêm ngưỡng dàn xế cổ 'hàng độc' tại Sài Gòn

Những mẫu xe cổ như Citroen 2CV, MG MGB phiên bản roadster hay La Dalat, ôtô mang thương hiệu Việt cùng hội tụ cuối tuần qua tại Sài Gòn.

Chiêm ngưỡng dàn xế cổ 'hàng độc' tại Sài Gòn

Chiêm ngưỡng dàn xế cổ 'hàng độc' tại Sài Gòn

Những mẫu xe cổ như Citroen 2CV, MG MGB phiên bản roadster hay La Dalat, ôtô mang thương hiệu Việt cùng hội tụ cuối tuần qua tại Sài Gòn.