Từ khóa tìm kiếm: PGS.TS.Bs Lê Đình Thanh

Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ở phía Nam có Giám đốc mới
Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ở phía Nam có Giám đốc mới

VOV.VN - PGS.TS.Bs Lê Đình Thanh đã nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - nơi chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ở phía Nam.

Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ở phía Nam có Giám đốc mới

Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ở phía Nam có Giám đốc mới

VOV.VN - PGS.TS.Bs Lê Đình Thanh đã nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - nơi chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ở phía Nam.