Từ khóa tìm kiếm: Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan
70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

VOV.VN - 70 bác sĩ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan đã có buổi diễn tập thực địa

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

VOV.VN - 70 bác sĩ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan đã có buổi diễn tập thực địa