Từ khóa tìm kiếm: Phái bộ Nam Sudan

Những “bóng hồng” Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình thế giới
Những “bóng hồng” Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình thế giới

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương là nữ sĩ quan thứ 3 của Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 

Những “bóng hồng” Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình thế giới

Những “bóng hồng” Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình thế giới

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương là nữ sĩ quan thứ 3 của Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.