Từ khóa tìm kiếm: phầm mềm công trực tuyến

Người phát ngôn Hà Nội né tránh nhiều câu hỏi về Nhật Cường Mobile
Người phát ngôn Hà Nội né tránh nhiều câu hỏi về Nhật Cường Mobile

VOV.VN -Phần lớn những câu hỏi của báo chí về Công ty Nhật Cường đều bị người phát ngôn né tránh, không trả lời hoặc trả lời không cụ thể.

Người phát ngôn Hà Nội né tránh nhiều câu hỏi về Nhật Cường Mobile

Người phát ngôn Hà Nội né tránh nhiều câu hỏi về Nhật Cường Mobile

VOV.VN -Phần lớn những câu hỏi của báo chí về Công ty Nhật Cường đều bị người phát ngôn né tránh, không trả lời hoặc trả lời không cụ thể.