Từ khóa tìm kiếm: Phạm Quang Vinh

Đại sứ Phạm Quang Vinh dự hội nghị về dầu khí tại Mỹ
Đại sứ Phạm Quang Vinh dự hội nghị về dầu khí tại Mỹ

VOV.VN - Lần đầu tiên Việt Nam được mời tham gia và phát biểu tại Phiên toàn thể của Hội nghị.

Đại sứ Phạm Quang Vinh dự hội nghị về dầu khí tại Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh dự hội nghị về dầu khí tại Mỹ

VOV.VN - Lần đầu tiên Việt Nam được mời tham gia và phát biểu tại Phiên toàn thể của Hội nghị.