Từ khóa tìm kiếm: phạm vi điều chỉnh

Luật Cạnh tranh 2018 không cấm một cách máy móc về tập trung kinh tế

VOV.VN - Quy định của Luật cho phép doanh nghiệp được quyền thông qua hoạt động tập trung kinh tế để phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Quản thị trường phân bón: Nghị định không phải là “vũ khí thần tiên”

VOV.VN - Nghị định mới dù có mạnh đến đâu nhưng khâu tổ chức không tốt, vẫn có lợi ích nhóm và sự gian lận, sẽ không bao giờ quản lý được thị trường phân bón.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần phù hợp với thông lệ quốc tế

VOV.VN - Luật cần đáp ứng với những giao dịch lớn được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có tác động tới thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải kí quỹ tối thiểu 10 tỷ đồng

VOV.VN - Việc nâng mức ký quỹ tối thiểu từ 5 tỷ lên 10 tỷ đồng nhằm vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp khi phát sinh tranh chấp.