Từ khóa tìm kiếm: phân bổ nguồn vốn

Thủ tướng nêu quan điểm phân bổ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng
Thủ tướng nêu quan điểm phân bổ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ chức năng rà soát, ưu tiên vốn một phần từ vốn đầu tư công của giai đoạn 2016-2020 cho một số dự án đặc biệt cấp bách.

Thủ tướng nêu quan điểm phân bổ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng nêu quan điểm phân bổ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ chức năng rà soát, ưu tiên vốn một phần từ vốn đầu tư công của giai đoạn 2016-2020 cho một số dự án đặc biệt cấp bách.

JICA quan ngại về phân bổ vốn cho Dự án tuyến metro số 1
JICA quan ngại về phân bổ vốn cho Dự án tuyến metro số 1

VOV.VN - Việc thanh toán cho các nhà thầu đã bị ngưng từ nhiều tháng nay do việc phân bổ nguồn vốn không đủ nhu cầu.

JICA quan ngại về phân bổ vốn cho Dự án tuyến metro số 1

JICA quan ngại về phân bổ vốn cho Dự án tuyến metro số 1

VOV.VN - Việc thanh toán cho các nhà thầu đã bị ngưng từ nhiều tháng nay do việc phân bổ nguồn vốn không đủ nhu cầu.

Tăng tín dụng lên 21%, cần kiểm soát chặt phân bổ nguồn vốn
Tăng tín dụng lên 21%, cần kiểm soát chặt phân bổ nguồn vốn

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, khi tăng tín dụng lên 21% cần phải có biện pháp kiểm soát chặt, đảm bảo nguồn vốn đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh...

Tăng tín dụng lên 21%, cần kiểm soát chặt phân bổ nguồn vốn

Tăng tín dụng lên 21%, cần kiểm soát chặt phân bổ nguồn vốn

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, khi tăng tín dụng lên 21% cần phải có biện pháp kiểm soát chặt, đảm bảo nguồn vốn đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh...