Từ khóa tìm kiếm: phản đối Trump rút quân khỏi Syria

Chính trường Mỹ “nổi bão” vì quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump
Chính trường Mỹ “nổi bão” vì quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump

VOV.VN - Những nghị sỹ Mỹ phản đối ông Trump cho rằng rút quân khỏi Syria sẽ khiến Mỹ ra về tay trắng và mất đi lợi thế tại Trung Đông.

Chính trường Mỹ “nổi bão” vì quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump

Chính trường Mỹ “nổi bão” vì quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump

VOV.VN - Những nghị sỹ Mỹ phản đối ông Trump cho rằng rút quân khỏi Syria sẽ khiến Mỹ ra về tay trắng và mất đi lợi thế tại Trung Đông.