Từ khóa tìm kiếm: phân luồng nghề nghiệp

Không hiếm sinh viên ra trường không viết nổi một văn bản

VOV.VN- Không hiếm sinh viên ra trường không viết nổi một văn bản hay nhiều doanh nghiệp than phiền khi phải đào tạo bổ sung nếu tuyển dụng họ vào làm việc.

Thi THPT Quốc gia chỉ để tốt nghiệp: Phân luồng nghề nghiệp ra sao?

VOV.VN-Học sinh thi THPT Quốc gia chỉ để tốt nghiệp có chiều hướng tăng đang đòi hỏi cần có sự phân luồng nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thi THPT Quốc gia chỉ để tốt nghiệp: Mở ra sự phân luồng nghề nghiệp

VOV.VN -Học sinh thi THPT Quốc gia chỉ để tốt nghiệp cho thấy nhận thức của các em đã có sự thay đổi. Vì thế, hệ thống đào tạo cần có sự phân luồng nghề nghiệp.