Từ khóa tìm kiếm: Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm

Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19
Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/10, Tổng thống nước này đã thông báo áp đặt giờ giới nghiêm tại nhiều khu vực trên toàn quốc, bên cạnh nhiều biện pháp bổ sung.

Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19

Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/10, Tổng thống nước này đã thông báo áp đặt giờ giới nghiêm tại nhiều khu vực trên toàn quốc, bên cạnh nhiều biện pháp bổ sung.