Từ khóa tìm kiếm: Pháp gỡ bỏ cách ly

Pháp công bố nhiều biện pháp cho giai đoạn gỡ dần phong tỏa
Pháp công bố nhiều biện pháp cho giai đoạn gỡ dần phong tỏa

VOV.VN - Theo Thủ tướng Pháp, người dân Pháp sẽ phải học cách sống chung với virus giai đoạn hậu phong tỏa và học cách sống chung với nó.

Pháp công bố nhiều biện pháp cho giai đoạn gỡ dần phong tỏa

Pháp công bố nhiều biện pháp cho giai đoạn gỡ dần phong tỏa

VOV.VN - Theo Thủ tướng Pháp, người dân Pháp sẽ phải học cách sống chung với virus giai đoạn hậu phong tỏa và học cách sống chung với nó.