Từ khóa tìm kiếm: Phạt 17 triệu đồng xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Phạt 17 triệu đồng xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Phạt 17 triệu đồng xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

VOV.VN - Hành vi điều khiển phương tiện đi lùi trên cao tốc là vô cùng nguy hiểm cho chính xe vi phạm và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến.

Phạt 17 triệu đồng xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Phạt 17 triệu đồng xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

VOV.VN - Hành vi điều khiển phương tiện đi lùi trên cao tốc là vô cùng nguy hiểm cho chính xe vi phạm và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến.