Từ khóa tìm kiếm: phát huy nguồn lực

Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh
Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bí Thư Hoàng Trung Hải, khi tiến lên thành phố thông minh, người dân phải tham gia, doanh nghiệp, doanh nhân phải là nòng cốt và đi đầu.

Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bí Thư Hoàng Trung Hải, khi tiến lên thành phố thông minh, người dân phải tham gia, doanh nghiệp, doanh nhân phải là nòng cốt và đi đầu.

Xóa dần những khoảng cách giữa kiều bào với đất nước
Xóa dần những khoảng cách giữa kiều bào với đất nước

VOV.VN - Để làm được điều đó, bằng nhiều cách khác nhau cần đưa thông tin chuẩn xác, đúng đắn trong nước đến với kiều bào và thân nhân của họ

Xóa dần những khoảng cách giữa kiều bào với đất nước

Xóa dần những khoảng cách giữa kiều bào với đất nước

VOV.VN - Để làm được điều đó, bằng nhiều cách khác nhau cần đưa thông tin chuẩn xác, đúng đắn trong nước đến với kiều bào và thân nhân của họ