Từ khóa tìm kiếm: phát triền bền vững ĐBSCL

TP.HCM cần là “nhạc trưởng” điều phối hiệu quả liên kết vùng ĐBSCL
TP.HCM cần là “nhạc trưởng” điều phối hiệu quả liên kết vùng ĐBSCL

VOV.VN - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL.

TP.HCM cần là “nhạc trưởng” điều phối hiệu quả liên kết vùng ĐBSCL

TP.HCM cần là “nhạc trưởng” điều phối hiệu quả liên kết vùng ĐBSCL

VOV.VN - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL.

Thủ tướng mong quan hệ Đức-Việt tiếp tục phát triển sâu rộng
Thủ tướng mong quan hệ Đức-Việt tiếp tục phát triển sâu rộng

VOV.VN - Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ ĐBSCL lập quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của địa phương.

Thủ tướng mong quan hệ Đức-Việt tiếp tục phát triển sâu rộng

Thủ tướng mong quan hệ Đức-Việt tiếp tục phát triển sâu rộng

VOV.VN - Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ ĐBSCL lập quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của địa phương.

Việt Nam nên nghiên cứu Quỹ phát triển ĐBSCL
Việt Nam nên nghiên cứu Quỹ phát triển ĐBSCL

VOV.VN - Việt Nam nên nghiên cứu Quỹ phát triển ĐBSCL với việc huy động sự đóng góp của nhiều bên, gồm cả tư nhân và các đối tác phát triển

Việt Nam nên nghiên cứu Quỹ phát triển ĐBSCL

Việt Nam nên nghiên cứu Quỹ phát triển ĐBSCL

VOV.VN - Việt Nam nên nghiên cứu Quỹ phát triển ĐBSCL với việc huy động sự đóng góp của nhiều bên, gồm cả tư nhân và các đối tác phát triển

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL
Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL

VOV.VN - Hội nghị là dịp quan trọng để xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi quy mô lớn mô hình phát triển bền vững ĐBSCL tầm nhìn năm 2100.

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL

VOV.VN - Hội nghị là dịp quan trọng để xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi quy mô lớn mô hình phát triển bền vững ĐBSCL tầm nhìn năm 2100.

Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL
Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

VOV.VN - Hơn 18.000 MW của 14 nhà máy nhiệt điện than được phê duyệt theo Quy hoạch điện VII là vượt quá nhu cầu của khu vực ĐBSCL.

Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

VOV.VN - Hơn 18.000 MW của 14 nhà máy nhiệt điện than được phê duyệt theo Quy hoạch điện VII là vượt quá nhu cầu của khu vực ĐBSCL.