Từ khóa tìm kiếm: phát triển cà phê bền vững

Dùng phần mềm thông tin hỗ trợ canh tác cà phê bền vững ở Tây Nguyên
Dùng phần mềm thông tin hỗ trợ canh tác cà phê bền vững ở Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng nay, tại thành phố Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk), dịch vụ thông tin hỗ trợ canh tác cà phê bền vững ở Tây Nguyên lần đầu tiên được giới thiệu.

Dùng phần mềm thông tin hỗ trợ canh tác cà phê bền vững ở Tây Nguyên

Dùng phần mềm thông tin hỗ trợ canh tác cà phê bền vững ở Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng nay, tại thành phố Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk), dịch vụ thông tin hỗ trợ canh tác cà phê bền vững ở Tây Nguyên lần đầu tiên được giới thiệu.

Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?
Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Cần thực hiện tốt kế hoạch tái canh chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện tốt quy trình canh tác; tưới nước tiết kiệm; nâng cấp sơ chế cà phê…

Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?

Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Cần thực hiện tốt kế hoạch tái canh chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện tốt quy trình canh tác; tưới nước tiết kiệm; nâng cấp sơ chế cà phê…