Từ khóa tìm kiếm: phát triển cây ăn trái

Thiếu, thừa, trồng, chặt cây ăn trái và giải pháp thị trường

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đề xuất, các địa phương cần hình thành đề án, kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ.