Từ khóa tìm kiếm: phát triển hải sản

Biến tiềm năng thành thế mạnh nuôi biển

VOV.VN - Nước ta có tiềm năng nuôi trồng trên biển rất lớn, tuy nhiên, đóng góp của lĩnh vực này còn khiêm tốn.