Từ khóa tìm kiếm: phát triển hợp tác xã

Hợp tác xã đang “khát” nhân lực trẻ?
Hợp tác xã đang “khát” nhân lực trẻ?

VOV.VN - Hợp tác xã (HTX) hiện nay đang rất khát nhân lực trẻ bởi những người trẻ thường đi làm xa, người có trình độ thì đi làm công ty nước ngoài...

Hợp tác xã đang “khát” nhân lực trẻ?

Hợp tác xã đang “khát” nhân lực trẻ?

VOV.VN - Hợp tác xã (HTX) hiện nay đang rất khát nhân lực trẻ bởi những người trẻ thường đi làm xa, người có trình độ thì đi làm công ty nước ngoài...

Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển
Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

VOV.VN - Trong 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

VOV.VN - Trong 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

 Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác
Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

VOV.VN - Chỉ tính riêng 300 hợp tác xã lớn nhất trên thế giới đã tạo ra việc làm cho ít nhất 280 triệu người, có doanh thu đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD. 

 Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

VOV.VN - Chỉ tính riêng 300 hợp tác xã lớn nhất trên thế giới đã tạo ra việc làm cho ít nhất 280 triệu người, có doanh thu đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD. 

Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã
Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã

VOV.VN - Phát triển HTX để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ, tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp.

Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã

Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã

VOV.VN - Phát triển HTX để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ, tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp.

Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình
Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

VOV.VN -Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển Hợp tác xã

Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

VOV.VN -Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển Hợp tác xã