Từ khóa tìm kiếm: phát triển kinh tế - xã hội

Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Việt Nam cùng các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế
Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Việt Nam cùng các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế

VOV.VN - Lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực miền Trung mong muốn, Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ các địa phương tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn xuyên quốc gia,...

Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Việt Nam cùng các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Việt Nam cùng các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế

VOV.VN - Lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực miền Trung mong muốn, Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ các địa phương tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn xuyên quốc gia,...

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020
Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

VOV.VN giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

VOV.VN giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Phó Viện trưởng ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng
Phó Viện trưởng ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng

Viết, đăng tin, bài sai sự thật… trên Facebook, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Phó Viện trưởng ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng

Phó Viện trưởng ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng

Viết, đăng tin, bài sai sự thật… trên Facebook, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP năm 2019 từ 6,6% đến 6,8%
Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP năm 2019 từ 6,6% đến 6,8%

VOV.VN - Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chính phủ yêu cầu kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP năm 2019 từ 6,6% đến 6,8%

Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP năm 2019 từ 6,6% đến 6,8%

VOV.VN - Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chính phủ yêu cầu kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề kinh tế quan trọng tại kỳ họp này
Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề kinh tế quan trọng tại kỳ họp này

VOV.VN - Các vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, đầu tư công trung hạn sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề kinh tế quan trọng tại kỳ họp này

Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề kinh tế quan trọng tại kỳ họp này

VOV.VN - Các vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, đầu tư công trung hạn sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xuất khẩu khởi sắc tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế
Xuất khẩu khởi sắc tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế

VOV.VN - Kim ngạch xuất nhập khẩu khả quan là nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Xuất khẩu khởi sắc tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế

Xuất khẩu khởi sắc tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế

VOV.VN - Kim ngạch xuất nhập khẩu khả quan là nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Tiền Giang cần phát huy lợi thế đặc thù, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo
Tiền Giang cần phát huy lợi thế đặc thù, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Tiền Giang cần phát huy lợi thế đặc thù, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo

Tiền Giang cần phát huy lợi thế đặc thù, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết 01 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018
Nghị quyết 01 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018.

Nghị quyết 01 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

Nghị quyết 01 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018.

Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng, tăng trưởng ấn tượng
Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng, tăng trưởng ấn tượng

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội vui mừng và cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng, tăng trưởng ấn tượng

Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng, tăng trưởng ấn tượng

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội vui mừng và cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình phục vụ Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình phục vụ Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.